SFS 2019:643 Förordning om ändring i förordningen (2008:748) med instruktion för Svenska institutet för europapolitiska studier
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.