SFS 2019:644 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.