SFS 2019:648 Lag om ändring i lagen (2019:168) om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat Europeiska unionen
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.