SFS 2019:649 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.