SFS 2019:651 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.