SFS 2019:652 Lag om ändring i bidragsbrottslagen (2007:612)
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.