SFS 2019:791 Förordning om ändring i förordningen (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.