SFS 2019:795 Förordning om ändring i vägtrafikdataförordningen (2019:382)
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.