SFS 2019:798 Förordning om ändring i förordningen (2008:776) om utjämning av kostnader för stöd och service till vissa funktionshindrade
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.