SFS 2019:808 Lag om ändring i lagen (2012:806) om beredskapslagring av olja
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.