SFS 2019:810 Förordning om ändring i förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.