SFS 2019:817 Förordning om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559)
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.