SFS 2020:21 Lag om ändring i lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.