SFS 2020:27 Förordning om ändring i förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.