SFS 2020:30 Förordning om ändring i förordningen (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.