SFS 2020:31 Förordning om ändring i förordningen (2009:607) med instruktion för Konsumentverket
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.