SFS 2020:32 Lag om skatt på plastbärkassar
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.