SFS 2020:128 Förordning om ändring i förordningen (1981:1370) om skyldighet för socialnämnderna att lämna statistiska uppgifter
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.