SFS 2020:129 Förordning om ändring i förordningen (2004:16) om utlämnande av uppgifter som avser stöd och service till vissa funktionshindrade
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.