SFS 2020:136 Förordning om ändring i förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.