SFS 2020:137 Förordning om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.