SFS 2020:138 Förordning om ändring i förordningen (2008:1328) med instruktion för Nämnden mot diskriminering
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.