SFS 2020:141 Förordning om upphävande av förordningen (2007:662) om extra ersättning till kommuner 2007–2009 för att påskynda utlänningars etablering på arbetsmarknaden
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.