SFS 2020:145 Förordning om ändring i förordningen (2014:397) om viss verksamhet med konsumentkrediter
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.