SFS 2020:146 Förordning om ändring i förordningen (2014:1039) om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.