Med en anställning följer ett antal rättigheter och skyldigheter, både för den anställde och för arbetsgivaren. Den arbetsrättsliga regleringen finns bland annat i arbetsrättsliga lagar som lagen om anställningsskydd (LAS) och lagen om offentlig anställning. Men även kollektivavtal spelar en viktig roll och innebär att anställningsvillkoren regleras på ett enhetligt sätt för alla medarbetare hos arbetsgivaren. Inom arbetsrätten finns också ett regelverk om arbetsmiljön som syftar till att skydda arbetstagarnas liv och hälsa, samt bestämmelser om exempelvis arbetstid och diskriminering.

Sortera på:

Relevans Datum
Visa fler