SFS 1970:694

700694.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SVENSK F�RFATTNINGSSAMLING

1970 ⬢ Nr 694 och 695

Utkom från trycket den 16 dec. 1970

Nr 694

Lag

om ändring i arbetarskyådslagen (1949; I);

given Stockholms sloii den å december 1970.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^, funnit

gott förordna, att 4 § arbetarskyddslagen (1949: 1) skall ha nedan angivna

lydelse,

4 §.2

I avseende

arbetsgivarens familj.

Vad i

joniserande strålning.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1971.

Det alla som vederbör hava sig börsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen band underskrivit och med Vårt kungl. sigiU

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 4 december 1970.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Socialdepartementet)

SVEN AS PLING

Prop. 1970:152, 2LU 84, rskr 396.

Senaste lydelse 1958:111. �ndringen innebär att första stycket upphävs.

¬

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt