Lag (1976:230) om rätt för arbetstagarorganisation att utse och entlediga företrädare för de anställda i styrelse eller annat organ vid statlig myndighet

Utfärdad:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1976:230
Departement: Finansdepartementet ESA
Länk: Länk till register

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lag (1976:230) om rätt för arbetstagarorganisation att utse och entlediga företrädare för de anställda i styrelse eller annat organ vid statlig myndighet

SFS nr:    

1976:230
 Departement/myndighet:    Finansdepartementet ESA 
   Utfärdad:    1976-05-13 
   Ändringsregister:    SFSR (Regeringskansliet) 
 Källa:  Fulltext (Regeringskansliet) 


1 §  Företrädare för de anställda vid statlig myndighet, som enligt  särskild föreskrift får ingå i styrelsen eller annat organ vid  myndigheten, får utses och entledigas av den eller de  arbetstagarorganisationer som är företrädda hos myndigheten, om ej  annat följer av avtal eller särskild föreskrift. 

Regeringen får föreskriva att denna lag ej skall tillämpas i fråga om  viss myndighets styrelse eller motsvarande organ. 

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt