SFS 1986:1340

861340.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1986:1340 Lag

Utkom från trycket

om ändring t lagen (1984:533) om arbetsställenummer

den 29 december 1986

jn^.

Utfärdad den 16 december 1986.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att i 6 § lagen (1984:533) om arbets­

ställenummer m. m. ordet "länsstyrelsen" skall bytas ut mot "länsskatte­

myndigheten".

Denna lag träder i kraft den 1 januari 198 7.

På regeringens vägnar

BO HOLMBERG

Lennart Aspegren

(Civildepartementet)

Prop. 1986/87:47, SkU 11, rskr. 95.

¬

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt