Lag (1987:439) om inskränkning i rätten att överklaga

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1987:439
Departement: Finansdepartementet ESA
Ändring införd: t.o.m. SFS 1999:862
Länk: Länk till register

SFS nr:

1987:439
Departement/myndighet: Finansdepartementet ESA
Utfärdad: 1987-07-01
Ändrad: t.o.m. SFS

1999:862
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


1 §   När en tvist som rör beslut av en arbetsgivare med offentlig ställning skall handläggas enligt lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister, får arbetstagaren inte överklaga beslutet hos regeringen, en förvaltningsdomstol eller en förvaltningsmyndighet.

2 §   har upphävts genom lag (1999:862).


Övergångsbestämmelser

1999:862

Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om överklagande av beslut som har meddelats före den 1 januari 2000.