Lag (1993:440) om privat arbetsförmedling

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1993:440
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet AA
Ändring införd: t.o.m. SFS 2012:856
Länk: Länk till register

SFS nr:

1993:440
Departement/myndighet: Arbetsmarknadsdepartementet AA
Utfärdad: 1993-05-27
Ändrad: t.o.m. SFS

2012:856
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


Lagens innehåll

1 §   Denna lag gäller arbetsförmedling som bedrivs av någon annan än den offentliga arbetsförmedlingen.

Lagen gäller dock inte arbetsförmedling som sker genom skrifter, överföringar eller upptagningar som tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen är tillämplig på.

Med arbetsförmedling avses i denna lag verksamhet som har till ändamål att skaffa arbete till arbetssökande eller arbetskraft åt arbetsgivare. Lag (2012:856).

2 §   Har upphävts genom lag (2012:856).

Arbetsförmedling för sjömän

3 §   Arbetsförmedling för sjömän får inte bedrivas mot ersättning.

4 §   Har upphävts genom lag (2012:856).

5 §   har upphävts genom lag (1993:1499).

Förbud att ta betalt av arbetssökande

6 §   Den som bedriver arbetsförmedling får inte begära, avtala om eller ta emot ersättning av arbetssökande för att erbjuda eller anvisa dem arbete. Lag (2012:856).

Ansvar

7 §   Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 3 eller 6 § döms till böter eller fängelse i högst sex månader.
Lag (2012:856).


Övergångsbestämmelser

1993:440

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993, då lagen (1991:746) om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft skall upphöra att gälla.

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt