SFS 1985:275

850275.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1985:275

om ändring i lagen (1976:600) om offentlig anställning;

uikom från trycket

den 22 maj 1985

utfärdad den 9 maj 198 5.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1 kap. 6 § lagen (1976:600) om

offentlig anställning^ skall ha nedan angivna lydelse.

I kap.

6

Lagen gäller inte arbetstagare som har anvisats beredskapsarbete,

arbete i ungdomslag eller skydda t arbete.

Denna lag träder i kraft den 1 Juli 1985.

På regeringens vägnar

BO HOLMBERG

Lennart Aspegren

(Civildepartementet)

' Prop. 1984/85: 45, AU 7, rskr 100.

" Lagen omtryckt 1982; 100.

⬢' Senaste lydelse 1983: 1074.

769

25-SFS 1985

"i .

¬

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt