SFS 1992:325

920325.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

\

SFS 1992:325 Lag

utkom från trycket

om ändring i lagcn (1976:600) om oflFentlig anställning;

den 26 maj 1992

utfärdad den 14 maj 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1 kap. 6 § lagen (1976:60 0) om

offentlig anställning^ skall ha följande lydelse.

1 kap.
6 § Lagen gäller inte arbetstagare som har anvisats beredskapsarbete

eller skyddat arbete.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992.

På regeringens vägnar

ANNE WIBBLE

(Finansdepartementet)

jijiE

tb

�

Nils Dexe

^

' Prop. 1991/92:124, AUll.rskr. 252.

^ Lagen omtryckt 1991:600.

IL7

¬

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt