Lag (2010:536) om valfrihet hos Arbetsförmedlingen

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 2010:536
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet AA
Ändring införd: t.o.m. SFS 2018:839
Länk: Länk till register

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lag (2010:536) om valfrihet hos Arbetsförmedlingen
SFS nr:

2010:536
Departement/myndighet: Arbetsmarknadsdepartementet AA
Utfärdad: 2010-06-03
Ändrad: t.o.m. SFS

2018:839
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


1 §   Arbetsförmedlingen får besluta att tillhandahålla valfrihetssystem för tjänster som upphandlas inom myndighetens arbetsmarknadspolitiska verksamhet. Med valfrihetssystem avses ett förfarande där den enskilde har rätt att välja den leverantör som ska utföra tjänsten och som Arbetsförmedlingen godkänt och tecknat kontrakt med.

2 §   När Arbetsförmedlingen tillhandahåller valfrihetssystem enligt denna lag ska myndigheten tillämpa lagen (2008:962) om valfrihetssystem. I stället för det som sägs i 2 kap. 3 § första meningen, 6 och 7 §§ lagen om valfrihetssystem ska med
   1. leverantör avses den som på marknaden tillhandahåller tjänster som nämns i 1 §,
   2. tjänst avses sådan tjänst som nämns i 1 §, och
   3. upphandlande myndighet avses Arbetsförmedlingen.

3 §   Arbetsförmedlingen ska, trots 1 kap. 3 § lagen (2008:962) om valfrihetssystem, tillämpa bestämmelserna om jäv i 16-18 §§ förvaltningslagen (2017:900). Lag (2018:839).
Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt