Lag (2020:375) om tillfällig förstärkning av stöd vid korttidsarbete. Författningen är tidsbegränsad till 2021-01-01 00:00:00

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 2020:375
Departement: Finansdepartementet
Länk: Länk till register

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lag (2020:375) om tillfällig förstärkning av stöd vid korttidsarbete
SFS nr:

2020:375
Departement/myndighet: Finansdepartementet
Utfärdad: 2020-05-28
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


1 §   Denna lag gäller vid tillämpning av lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete för stöd som
   1. lämnas efter godkännande enligt 5 a § samma lag, och
   2. avser arbetstagares arbetstidsminskning under stödmånader som infaller under perioden 1 maj-31 juli 2020.

2 §   För stödmånader som anges i 1 § får en arbetstagares arbetstidsminskning, utöver vad som följer av 12 § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete, uppgå till 80 procent av ordinarie arbetstid. Vid en sådan arbetstidsminskning ska en arbetstagares löneminskning uppgå till 12 procent av ordinarie lön i stället för vad som anges i 13 § nämnda lag.


Övergångsbestämmelser

2020:375
   1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2020.
   2. Lagen upphör att gälla vid utgången av juli 2020.
   3. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande för stödmånader som infaller under perioden 1 maj-31 juli 2020.

Viktiga lagar inom arbetsrätten
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt