SFS 1988:393

880393.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1988:393

Lag

Utkom från trycket

oni ändring i aktiebolagslagen (1975:1385);

den 13 juni 1988

Utfärdad den 26 maj 1988.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att i 6 kap. 6 § aktiebolagslagen

(1975:1385)^ ordet "orten" skall bytas ut mot "länet".

Denna lag träder i kraft den 1 ju li 1988.

På regeringens vägnar

ANNA-GRETA LEIJON

Michael Koch

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1987/88: 152, LU 34, rskr. 309.

^ Senaste lydelse av 6 kap. 6 § 1981:458.

¬

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.