SFS 1990:367

900367.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

�iag

SFS 1990:367

, om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385);

'

utkom från trycket

den 11 juni 1990

Utfärdad den 10 maj 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att i 12 kap. 8 § aktiebolagslagen

(1975; 1385)^ or det "länsskattemyndigheten" skall bytas ut mot "skatte­
myndigheten".

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Michael Koch

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1989/90:74, SkU32, rskr. 217.

^ Lagen omtryckt 1982:739.

Senaste lydelse av 12 kap. 8 § 1986:1295.

¬

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.