SFS 1990:1349

901349.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:25px;font-family:APOKWT+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:18px;font-family:RDAVGR+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:16px;font-family:APOKWT+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:APOKWT+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;line-height:21px;font-family:APOKWT+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;line-height:20px;font-family:APOKWT+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:19px;font-family:APOKWT+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:806px;height:1262px;"> <img width="806" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:732px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft10">SFS 1990:1349 Lag </p> <p style="position:absolute;top:732px;left:767px;white-space:nowrap" class="ft10">; 12 </p> <p style="position:absolute;top:762px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Utkom fr�n trycket </b></p> <p style="position:absolute;top:762px;left:226px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>OBU �iiiidlriiiig B aktkbolagslageini (1975:1385); </b></p> <p style="position:absolute;top:782px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft12">den 27 december 1990 </p> <p style="position:absolute;top:806px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft13">utf�rdad den 17 december 1990. </p> <p style="position:absolute;top:849px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft13">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 8 kap. 5 � aktiebolagslagen </p> <p style="position:absolute;top:870px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft13">{1975:1385)^ skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:927px;left:226px;white-space:nowrap" class="ft13">8 kap. </p> <p style="position:absolute;top:927px;left:773px;white-space:nowrap" class="ft13">" </p> <p style="position:absolute;top:957px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft13">5 �' Styrelseledamot och verkst�llande direkt�r skall n�r de tilltr�der f�r </p> <p style="position:absolute;top:978px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft16">inferring i aktieboken anm�la sitt innehav av aktier i bolaget och i bo lag <br/>inom samma koncern, om det ej skett dessf�rinnan. F�r�ndringar i aktie- ' <br/>innehavet skall anm�las inom en m�nad. </p> <p style="position:absolute;top:1097px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft12">' Prop. 1990/91:42, NU15, rskr. 8 4. </p> <p style="position:absolute;top:1112px;left:226px;white-space:nowrap" class="ft12">' Lagen omtryckt 1982:73 9. </p> <p style="position:absolute;top:1127px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft12">2462 </p> <p style="position:absolute;top:1127px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft12">' Senaste lydelse 1985:577. </p> <p style="position:absolute;top:1127px;left:757px;white-space:nowrap" class="ft12">'' </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft14">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:806px;height:1262px;"> <img width="806" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:55px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft20">F�rsta stycket g�ller inte om anm�lningsskyldighet f�religger enligt insi- </p> <p style="position:absolute;top:55px;left:604px;white-space:nowrap" class="ft20">SFS 1990:1349 </p> <p style="position:absolute;top:76px;left:23px;white-space:nowrap" class="ft20">derlagen (1990; 1342). </p> <p style="position:absolute;top:119px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kr aft den 1 februari 1991. </p> <p style="position:absolute;top:163px;left:22px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:207px;left:22px;white-space:nowrap" class="ft20">LAILA FREIVALDS </p> <p style="position:absolute;top:250px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft20">Michael Koch </p> <p style="position:absolute;top:272px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft20">(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft21">�</p> </div> </div>
background image

SFS 1990:1349 Lag

; 12

Utkom fr�n trycket

OBU �iiiidlriiiig B aktkbolagslageini (1975:1385);

den 27 december 1990

utf�rdad den 17 december 1990.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 8 kap. 5 � aktiebolagslagen

{1975:1385)^ skall ha f�ljande lydelse.

8 kap.

"

5 �' Styrelseledamot och verkst�llande direkt�r skall n�r de tilltr�der f�r

inferring i aktieboken anm�la sitt innehav av aktier i bolaget och i bo lag
inom samma koncern, om det ej skett dessf�rinnan. F�r�ndringar i aktie- '
innehavet skall anm�las inom en m�nad.

' Prop. 1990/91:42, NU15, rskr. 8 4.

' Lagen omtryckt 1982:73 9.

2462

' Senaste lydelse 1985:577.

''

background image

F�rsta stycket g�ller inte om anm�lningsskyldighet f�religger enligt insi-

SFS 1990:1349

derlagen (1990; 1342).

Denna lag tr�der i kr aft den 1 februari 1991.

P� regeringens v�gnar

LAILA FREIVALDS

Michael Koch

(Justitiedepartementet)

;
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.