SFS 1991:1858

911858.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:25px;font-family:EEZTTG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:25px;font-family:ZMTQDI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:ZMTQDI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:18px;font-family:ZMTQDI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:823px;height:1262px;"> <img width="823" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:850px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:850px;left:603px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1991:1858 </b></p> <p style="position:absolute;top:875px;left:34px;white-space:nowrap" class="ft11">om �ndring 1 aktiebolagslagen (1975:1385); </p> <p style="position:absolute;top:882px;left:605px;white-space:nowrap" class="ft12">Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:901px;left:604px;white-space:nowrap" class="ft12">den 30 december 1991 </p> <p style="position:absolute;top:920px;left:34px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 19 december 1991. </p> <p style="position:absolute;top:956px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 9 kap. 2 � aktiebolagslagen </p> <p style="position:absolute;top:978px;left:34px;white-space:nowrap" class="ft12">(1975:1385) skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:1019px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft12">9 kap. </p> <p style="position:absolute;top:1050px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft12">2 </p> <p style="position:absolute;top:1050px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft12">Aktie�gares r�tt vid bolagsst�mma ut�vas av aktie�garen personli�</p> <p style="position:absolute;top:1072px;left:34px;white-space:nowrap" class="ft12">gen eller genom ombud med skriftlig, dagtecknad fullmakt. Fullmakt g�ller </p> <p style="position:absolute;top:1093px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft12">h�gst ett �r fr�n utf�rdandet. </p> <p style="position:absolute;top:1117px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft12">Aktie�gare kan vid bolagsst�mma medf�ra ett bitr�de. </p> <p style="position:absolute;top:1154px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft12">' Prop. 1991/92;36,FiU9,rskr. 91. </p> <p style="position:absolute;top:1169px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft12">' Senaste lydelse 1983: 1094. </p> <p style="position:absolute;top:1169px;left:731px;white-space:nowrap" class="ft12">3401 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:823px;height:1262px;"> <img width="823" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:76px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft20">SFS 1991:1858 </p> <p style="position:absolute;top:77px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft20">Om tv� eller flera styrelser i allm�nna pensionsfonden f�rvaltar aktier i </p> <p style="position:absolute;top:98px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft20">ett visst aktiebolag f�r varje styrelse for sig ut�va r�str�tt for de aktier </p> <p style="position:absolute;top:117px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft20">styrelsen f�rvaltar. </p> <p style="position:absolute;top:162px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft de n 1 januari 1992. </p> <p style="position:absolute;top:204px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:247px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft20">REIDUNN LAUR�N </p> <p style="position:absolute;top:292px;left:524px;white-space:nowrap" class="ft20">Michael Koch </p> <p style="position:absolute;top:314px;left:523px;white-space:nowrap" class="ft20">(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft21">�</p> </div> </div>
background image

Lag

SFS 1991:1858

om �ndring 1 aktiebolagslagen (1975:1385);

Utkom fr�n trycket

den 30 december 1991

utf�rdad den 19 december 1991.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 9 kap. 2 � aktiebolagslagen

(1975:1385) skall ha f�ljande lydelse.

9 kap.

2

Aktie�gares r�tt vid bolagsst�mma ut�vas av aktie�garen personli�

gen eller genom ombud med skriftlig, dagtecknad fullmakt. Fullmakt g�ller

h�gst ett �r fr�n utf�rdandet.

Aktie�gare kan vid bolagsst�mma medf�ra ett bitr�de.

' Prop. 1991/92;36,FiU9,rskr. 91.

' Senaste lydelse 1983: 1094.

3401

background image

SFS 1991:1858

Om tv� eller flera styrelser i allm�nna pensionsfonden f�rvaltar aktier i

ett visst aktiebolag f�r varje styrelse for sig ut�va r�str�tt for de aktier

styrelsen f�rvaltar.

Denna lag tr�der i kraft de n 1 januari 1992.

P� regeringens v�gnar

REIDUNN LAUR�N

Michael Koch

(Justitiedepartementet)

;
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.