SFS 1962:186

620186.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:18px;font-family:DRYMZE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:18px;font-family:VHUSCE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:OFHWSI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:VGQGMN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:31px;font-family:VGQGMN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:15px;font-family:VGQGMN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:OFHWSI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:858px;height:1262px;"> <img width="858" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:307px;left:330px;white-space:nowrap" class="ft10"><i><b>Nr 186 </b></i></p> <p style="position:absolute;top:339px;left:339px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:372px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>jms�endc �ndring i lagen den 14 september 1944 (nr 705) om aktiebolag; </b></p> <p style="position:absolute;top:400px;left:253px;white-space:nowrap" class="ft12"><i>Slockholms sloil den 25 maj 1962. </i></p> <p style="position:absolute;top:432px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft13">Vi GUSTAF ADOLF, med Guds n�de, Sveriges, G�tes oeh </p> <p style="position:absolute;top:450px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft13">Ventles Konung, g�ra veterligt: att Vi, med riksdagen^, funnit </p> <p style="position:absolute;top:467px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft13">jotl forordna, at t 34 � Jagen den 14 september 1944 om aldiebolag skall er�</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft13">h�lla �ndrad lydelse p� s�tt nedan angives. </p> <p style="position:absolute;top:517px;left:339px;white-space:nowrap" class="ft13">34 �. </p> <p style="position:absolute;top:538px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft13">Akliebrev s kola undertecknas av stj^relsen samt angiva bolagets firma, </p> <p style="position:absolute;top:556px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft13">tirdningsnummer � den eller de aktier, var� breven lyda, akties nominella </p> <p style="position:absolute;top:574px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft13">belopp'och dagen f�r utf�rdandet. Styrelseledamots namnteckning m� kun�</p> <p style="position:absolute;top:592px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft13">na �tergivas genom tryckning eller p� annat dylikt s�tt. </p> <p style="position:absolute;top:610px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft13">Kunna, d� </p> <p style="position:absolute;top:610px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft13">den avser. </p> <p style="position:absolute;top:628px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft13">.tkliebrev m� </p> <p style="position:absolute;top:628px;left:254px;white-space:nowrap" class="ft13">i aktieboken. </p> <p style="position:absolute;top:645px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft13">."ing�ende ut delningskuponger </p> <p style="position:absolute;top:645px;left:399px;white-space:nowrap" class="ft13">om skuldebrev. </p> <p style="position:absolute;top:699px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft13">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1962. </p> <p style="position:absolute;top:723px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft13">Det alla .so m v ederb�r hava sig h�rsamligen att efterr�tta. Till yttermera </p> <p style="position:absolute;top:740px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft13">Jisso b av[i \ i detta med egen hand underskrivit och med V�rt kungl, sigill </p> <p style="position:absolute;top:757px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft13">^"br�fla l� tit. </p> <p style="position:absolute;top:780px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft13">Stockholms slott den 2o maj 1962. </p> <p style="position:absolute;top:806px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft14">GUSTAF ADOLF </p> <p style="position:absolute;top:838px;left:341px;white-space:nowrap" class="ft15">(L. S.) </p> <p style="position:absolute;top:856px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft13">Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:856px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft13">HERMAN KL ING </p> <p style="position:absolute;top:891px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft15">' 1962: L&gt;U 9; R skr 83. </p> <p style="position:absolute;top:1064px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft16"><i>D6-^2SOOO. Svensk f�rfattningssamliiig 1962, Nr 186190 </i></p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft17">�</p> </div> </div>
background image

Nr 186

Lag

jms�endc �ndring i lagen den 14 september 1944 (nr 705) om aktiebolag;

Slockholms sloil den 25 maj 1962.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds n�de, Sveriges, G�tes oeh

Ventles Konung, g�ra veterligt: att Vi, med riksdagen^, funnit

jotl forordna, at t 34 � Jagen den 14 september 1944 om aldiebolag skall er�

h�lla �ndrad lydelse p� s�tt nedan angives.

34 �.

Akliebrev s kola undertecknas av stj^relsen samt angiva bolagets firma,

tirdningsnummer � den eller de aktier, var� breven lyda, akties nominella

belopp'och dagen f�r utf�rdandet. Styrelseledamots namnteckning m� kun�

na �tergivas genom tryckning eller p� annat dylikt s�tt.

Kunna, d�

den avser.

.tkliebrev m�

i aktieboken.

."ing�ende ut delningskuponger

om skuldebrev.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1962.

Det alla .so m v ederb�r hava sig h�rsamligen att efterr�tta. Till yttermera

Jisso b av[i \ i detta med egen hand underskrivit och med V�rt kungl, sigill

^"br�fla l� tit.

Stockholms slott den 2o maj 1962.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

Justitiedepartementet)

HERMAN KL ING

' 1962: L>U 9; R skr 83.

D6-^2SOOO. Svensk f�rfattningssamliiig 1962, Nr 186190

;
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.