SFS 1986:1298

861298.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1986:1298 Lag

Utkom från trycket

oHi ändring t b okföringslagen (1976:125);

den 29 december 1986

utfärdad den 16 december 1986.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att i 12, 22 och 23 §§ bokfö ringsla­

gen (1976:125)^ ordet "länsstyrelse" i olika böjningsformer skall bytas ut

mot "länsskattemyndighet" i motsvarande form.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Michael Koch

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1986/87:47, SkU 11, rskr. 95.

^ Sena ste lydelse av

12 § 1976:991

22 § 1982:151

23 § 1985:929.

¬

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.