SFS 1990:368

900368.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1990:368

om ändring i bokföringslagen (1976:125);

utkom Mn trycket

den 11 juni 1990

Utfärdad den 10 maj 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att i 12, 22 och 23 §§ bokföringslagen

(1976:125)^ ordet "länsskattemyndighet" i olika böjningsformer skall by­
tas ut mot "skattemyndighet" i motsvarande form.

Denna lag träder i kraft den 30 juni 1990 och tillämpas från och med den

1 januari 1991.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Michael Koch

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1989/90:74, SkU32, rskr. 217.

^ Senaste lydelse av

12 § 1987:463

22 § 1986:1298

23 § 1986:1298.

677

¬

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.