SFS 2016:198 Lag om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)

Du är här: Start / Associationsrätt / Handelsregisterlag (1974:157) / SFS 2016:198 Lag om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)
160198.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:AJFMLG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:AJFMLH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:AJFMLH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:AJFMLG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:AJFMLH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:AJFMLG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:AJFMLG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:AJFMLH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:AJFMLG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:AJFMLG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:AJFMLG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>Lag<br/>om �ndring i handelsregisterlagen (1974:157);</b></p> <p style="position:absolute;top:248px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 10 mars 2016.</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:281px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 21 � handelsregisterlagen</p> <p style="position:absolute;top:300px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">(1974:157) ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:335px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>21 �</b></p> <p style="position:absolute;top:333px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:335px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft10">Registreringsmyndighetens beslut att skriva av en ans�kan eller</p> <p style="position:absolute;top:353px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">anm�lan om registrering eller att v�gra registrering f�r �verklagas till allm�n<br/>f�rvaltningsdomstol. Detsamma g�ller i fr�ga om beslut enligt 15 a eller 17 �.<br/>Ett beslut av registreringsmyndigheten att v�gra registrering av en firma �ver-<br/>klagas dock till Patent- och marknadsdomstolen. Ett �verklagande ska ha<br/>kommit in inom tv� m�nader fr�n dagen f�r beslutet.</p> <p style="position:absolute;top:440px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten.</p> <p style="position:absolute;top:476px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft18">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 september 2016.<br/>2. �ldre best�mmelser g�ller fortfarande f�r m�l som har inletts i allm�n</p> <p style="position:absolute;top:510px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">f�rvaltningsdomstol f�re ikrafttr�dandet.</p> <p style="position:absolute;top:545px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:580px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">PETER HULTQVIST</p> <p style="position:absolute;top:597px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft18">Torbj�rn Malm<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2008:92.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2016:198</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 22 mars 2016</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft20">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2016</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i handelsregisterlagen (1974:157);

utf�rdad den 10 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 21 � handelsregisterlagen

(1974:157) ska ha f�ljande lydelse.

21 �

2

Registreringsmyndighetens beslut att skriva av en ans�kan eller

anm�lan om registrering eller att v�gra registrering f�r �verklagas till allm�n
f�rvaltningsdomstol. Detsamma g�ller i fr�ga om beslut enligt 15 a eller 17 �.
Ett beslut av registreringsmyndigheten att v�gra registrering av en firma �ver-
klagas dock till Patent- och marknadsdomstolen. Ett �verklagande ska ha
kommit in inom tv� m�nader fr�n dagen f�r beslutet.

Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 september 2016.
2. �ldre best�mmelser g�ller fortfarande f�r m�l som har inletts i allm�n

f�rvaltningsdomstol f�re ikrafttr�dandet.

P� regeringens v�gnar

PETER HULTQVIST

Torbj�rn Malm
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159.

2 Senaste lydelse 2008:92.

SFS 2016:198

Utkom fr�n trycket
den 22 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

;
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.