SFS 1993:761 Lag om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)

Du är här: Start / Associationsrätt / Handelsregisterlag (1974:157) / SFS 1993:761 Lag om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)
SFS 1993_761 Lag om ändring i handelsregisterlagen (1974_157)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:18px;line-height:21px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;line-height:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:18px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:647px;height:905px;"> <img width="647" height="905" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:514px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 1993:761 <br/></b>Utkom fr�n trycket <br/>den 23 juni 1993 </p> <p style="position:absolute;top:514px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag <br/>om �ndring i handelsregisterlagen (1974:157); </b></p> <p style="position:absolute;top:567px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 3 juni 1993. </p> <p style="position:absolute;top:600px;left:177px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 2 � handelsregisterlagen </p> <p style="position:absolute;top:616px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft12">(1974:157) skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:649px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 �2</b> I handelsregistret f�rs in </p> <p style="position:absolute;top:665px;left:178px;white-space:nowrap" class="ft12">1. enskild n�ringsidkare, </p> <p style="position:absolute;top:682px;left:177px;white-space:nowrap" class="ft110">2. handelsbolag, <br/>3. ideell f�rening eller stiftelse som ut�var n�ringsverksamhet, och <br/>4. bolagsm�n i enkla bolag, om n�ringsverksamhet ut�vas i bolaget. <br/>En enskild n�ringsidkare, ideell f�rening eller stiftelse som skulle ha </p> <p style="position:absolute;top:747px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft110">varit bokf�ringsskyldig enligt bokf�ringslagen (1929:117), om denna g�llt <br/>�ven efter utg�ngen av �r 1976, skall s�ka registrering innan verksamheten <br/>b�rjar. Detsamma g�ller bolagsm�nnen i ett enkelt bolag, om den verk-<br/>samhet som skall ut�vas i bolaget skulle ha medf�rt s�dan bokf�ringsskyl-<br/>dighet. </p> <p style="position:absolute;top:837px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft16">1</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft11"> Prop. 1992/93:137, bet. 1992/93:LU43, rskr. 1992/93:328. </p> <p style="position:absolute;top:850px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft16">2</p> <p style="position:absolute;top:847px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft11"> Senaste lydelse 1976:128. </p> <p style="position:absolute;top:844px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft12">1686 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:644px;height:904px;"> <img width="644" height="904" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:38px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft20">Best�mmelserna i denna lag om enskild n�ringsidkare skall till�mpas p� </p> <p style="position:absolute;top:55px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft22">de bolagsm�n i ett enkelt bolag som f�rs in i handelsregistret, dock med <br/>f�ljande undantag: </p> <p style="position:absolute;top:87px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft20">1. N�gon firma skall inte registreras f�r verksamheten. </p> <p style="position:absolute;top:104px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft20">2. Bolagsm�nnen skall registreras under sina namn. </p> <p style="position:absolute;top:38px;left:513px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 1993:761 </b></p> <p style="position:absolute;top:138px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1995. </p> <p style="position:absolute;top:170px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:203px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft20">REIDUNN LAUR�N </p> <p style="position:absolute;top:234px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22">Severin Blomstrand <br/>(Justititiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:839px;left:578px;white-space:nowrap" class="ft20">1687 </p> </div> </div>
background image

SFS 1993:761
Utkom fr�n trycket
den 23 juni 1993

Lag
om �ndring i handelsregisterlagen (1974:157);

utf�rdad den 3 juni 1993.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 2 � handelsregisterlagen

(1974:157) skall ha f�ljande lydelse.

2 �2 I handelsregistret f�rs in

1. enskild n�ringsidkare,

2. handelsbolag,
3. ideell f�rening eller stiftelse som ut�var n�ringsverksamhet, och
4. bolagsm�n i enkla bolag, om n�ringsverksamhet ut�vas i bolaget.
En enskild n�ringsidkare, ideell f�rening eller stiftelse som skulle ha

varit bokf�ringsskyldig enligt bokf�ringslagen (1929:117), om denna g�llt
�ven efter utg�ngen av �r 1976, skall s�ka registrering innan verksamheten
b�rjar. Detsamma g�ller bolagsm�nnen i ett enkelt bolag, om den verk-
samhet som skall ut�vas i bolaget skulle ha medf�rt s�dan bokf�ringsskyl-
dighet.

1

Prop. 1992/93:137, bet. 1992/93:LU43, rskr. 1992/93:328.

2

Senaste lydelse 1976:128.

1686

background image

Best�mmelserna i denna lag om enskild n�ringsidkare skall till�mpas p�

de bolagsm�n i ett enkelt bolag som f�rs in i handelsregistret, dock med
f�ljande undantag:

1. N�gon firma skall inte registreras f�r verksamheten.

2. Bolagsm�nnen skall registreras under sina namn.

SFS 1993:761

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1995.

P� regeringens v�gnar

REIDUNN LAUR�N

Severin Blomstrand
(Justititiedepartementet)

1687

;
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.