Lag (1979:631) om beslutanderätt för stiftelse som har bildats för att främja industriellt utvecklingsarbete

Utfärdad:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1979:631
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet RSN
Länk: Länk till register

SFS nr:

1979:631
Departement/myndighet: Klimat- och näringslivsdepartementet RSN
Utfärdad: 1979-06-21
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


1 §   Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer får överlämna till stiftelse, som har bildats för att främja industriellt utvecklingsarbete, att pröva fråga om bidrag eller annat stöd inom stiftelsens verksamhetsområde.

2 §   Den som hos stiftelse som avses i 1 § har tagit befattning med fråga som anges i paragrafen får ej obehörigen yppa vad han därvid har erfarit om affärs- eller driftförhållanden.
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.