SFS 2016:566 Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag / SFS 2016:566 Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
160566.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:925px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1995:1559) om �rsredovisning i <br/>kreditinstitut och v�rdepappersbolag;</b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 2 juni 2016.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 8 kap. 5 a � lagen (1995:1559) om</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">�rsredovisning i kreditinstitut och v�rdepappersbolag ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>8 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:390px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>5 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:388px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:390px;left:124px;white-space:nowrap" class="ft10">Handlingar som avses i 5 � f�r �verf�ras elektroniskt till registre-</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ringsmyndigheten.</p> <p style="position:absolute;top:424px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Ett bevis om fastst�llelse enligt 5 � andra stycket f�r undertecknas med en</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">elektronisk underskrift.</p> <p style="position:absolute;top:459px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer meddelar n�r-</p> <p style="position:absolute;top:477px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">mare f�reskrifter om </p> <p style="position:absolute;top:494px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. elektronisk �verf�ring till registreringsmyndigheten av s�dana hand-</p> <p style="position:absolute;top:511px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">lingar som avses i 5 �, </p> <p style="position:absolute;top:529px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. bestyrkande av att en elektronisk kopia �verensst�mmer med originalet,</p> <p style="position:absolute;top:546px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">och</p> <p style="position:absolute;top:564px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">3. den elektroniska underskriften enligt andra stycket.</p> <p style="position:absolute;top:600px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2016.</p> <p style="position:absolute;top:634px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:669px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">PER BOLUND</p> <p style="position:absolute;top:687px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft19">Tord Gransbo<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2015/16:72, bet. 2015/16:TU18, rskr. 2015/16:253.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2007:1461.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2016:566</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 13 juni 2016 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft20">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2016</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1995:1559) om �rsredovisning i
kreditinstitut och v�rdepappersbolag;

utf�rdad den 2 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 8 kap. 5 a � lagen (1995:1559) om

�rsredovisning i kreditinstitut och v�rdepappersbolag ska ha f�ljande lydelse.

8 kap.

5 a �

2

Handlingar som avses i 5 � f�r �verf�ras elektroniskt till registre-

ringsmyndigheten.

Ett bevis om fastst�llelse enligt 5 � andra stycket f�r undertecknas med en

elektronisk underskrift.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer meddelar n�r-

mare f�reskrifter om

1. elektronisk �verf�ring till registreringsmyndigheten av s�dana hand-

lingar som avses i 5 �,

2. bestyrkande av att en elektronisk kopia �verensst�mmer med originalet,

och

3. den elektroniska underskriften enligt andra stycket.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2016.

P� regeringens v�gnar

PER BOLUND

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2015/16:72, bet. 2015/16:TU18, rskr. 2015/16:253.

2 Senaste lydelse 2007:1461.

SFS 2016:566

Utkom fr�n trycket
den 13 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

;
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.