SFS 2004:253 Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag / SFS 2004:253 Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
040253.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:NFMDOM+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:NFMDOM+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:NFMEAB+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:NFMEAB+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:NFMDOM+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:NFMDOM+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:NFMDOM+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:NFMDOM+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:NFMDOM+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:17px;font-family:NFMEAB+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;line-height:19px;font-family:NFMEAB+Times;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;line-height:17px;font-family:NFMDOM+Times;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:16px;font-family:NFMDOM+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:9px;font-family:NFMDOM+Times;color:#000000;} .ft21{font-size:8px;font-family:NFMDOM+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:0px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:-18px;left:5px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:-13px;left:11px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:189px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1995:1559) om �rsredovisning i <br/>kreditinstitut och v�rdepappersbolag;</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:15px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:264px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 29 april 2004.</p> <p style="position:absolute;top:299px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:20px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:298px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:299px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs att i 8 kap. 1 � lagen (1995:1559) om</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">�rsredovisning i kreditinstitut och v�rdepappersbolag</p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:315px;left:392px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:27px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:317px;left:396px;white-space:nowrap" class="ft11"> orden Patent- och re-</p> <p style="position:absolute;top:335px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">gistreringsverket skall bytas ut mot Bolagsverket.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:371px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft111">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2004.<br/>2. �renden som har kommit in till Patent- och registreringsverket men i</p> <p style="position:absolute;top:406px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft111">vilka verket inte har fattat beslut f�re ikrafttr�dandet skall �verl�mnas till<br/>Bolagsverket f�r fortsatt handl�ggning.</p> <p style="position:absolute;top:459px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:495px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">GUNNAR LUND</p> <p style="position:absolute;top:512px;left:316px;white-space:nowrap" class="ft111">Maria Hallqvist<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft16"> </p> <p style="position:absolute;top:906px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft16">1</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft17"> </p> <p style="position:absolute;top:908px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft18">Prop. 2003/04:34, bet. 2003/04:NU7, rskr. 2003/04:172.</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft16"> </p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft16">2</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft17"> </p> <p style="position:absolute;top:921px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft18">Senaste lydelse av 8 kap. 1 � 2002:151.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS 2004:253</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft112">Utkom fr�n trycket<br/>den 11 maj 2004</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-5px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:499px;white-space:nowrap" class="ft21">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft21">Elanders Gotab, Stockholm 2004</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1995:1559) om �rsredovisning i
kreditinstitut och v�rdepappersbolag;

utf�rdad den 29 april 2004.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs att i 8 kap. 1 � lagen (1995:1559) om

�rsredovisning i kreditinstitut och v�rdepappersbolag

2

orden Patent- och re-

gistreringsverket skall bytas ut mot Bolagsverket.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2004.
2. �renden som har kommit in till Patent- och registreringsverket men i

vilka verket inte har fattat beslut f�re ikrafttr�dandet skall �verl�mnas till
Bolagsverket f�r fortsatt handl�ggning.

P� regeringens v�gnar

GUNNAR LUND

Maria Hallqvist
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2003/04:34, bet. 2003/04:NU7, rskr. 2003/04:172.

2

Senaste lydelse av 8 kap. 1 � 2002:151.

SFS 2004:253

Utkom fr�n trycket
den 11 maj 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

;
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.