SFS 1998:1550 Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag / SFS 1998:1550 Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
981550.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:20px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:18px;line-height:24px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1045px;left:653px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:322px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1995:1559) om �rsredovisning i<br/>kreditinstitut och v�rdepappersbolag;</b></p> <p style="position:absolute;top:401px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 3 december 1998.</p> <p style="position:absolute;top:437px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 8 kap. 2 � samt 9 kap. 2 och 3 ��</p> <p style="position:absolute;top:454px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19">lagen (1995:1559) om �rsredovisning i kreditinstitut och v�rdepappersbolag<br/>skall ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:518px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>8 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:547px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>2 �</b> F�ljande best�mmelser i 8 kap. �rsredovisningslagen (1995:1554)<br/>skall till�mpas:</p> <p style="position:absolute;top:582px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">14 och 15 �� om publicering av �rsredovisningen, samt<br/>16 � andra stycket om utel�mnande av uppgift i koncernredovisningen.</p> <p style="position:absolute;top:652px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>9 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:680px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 �</b> </p> <p style="position:absolute;top:680px;left:107px;white-space:nowrap" class="ft12"> </p> <p style="position:absolute;top:680px;left:110px;white-space:nowrap" class="ft12"> </p> <p style="position:absolute;top:680px;left:114px;white-space:nowrap" class="ft12"> </p> <p style="position:absolute;top:680px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft12">Med beaktande av vad som f�reskrivs i 3 � skall f�ljande</p> <p style="position:absolute;top:698px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19">best�mmelser om del�rsrapport i 9 kap. �rsredovisningslagen (1995:1554)<br/>till�mpas:</p> <p style="position:absolute;top:733px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12">1 � andra, tredje och fj�rde styckena om den period rapporten skall avse</p> <p style="position:absolute;top:750px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft12">m.m.,</p> <p style="position:absolute;top:768px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">2 � f�rsta stycket om tillhandah�llande av del�rsrapport, samt<br/>3 och 4 �� om del�rsrapportens inneh�ll.</p> <p style="position:absolute;top:820px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:816px;left:103px;white-space:nowrap" class="ft13">2 <b> </b>De i 2 � angivna best�mmelserna i 9 kap. �rsredovisningslagen</p> <p style="position:absolute;top:838px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft12">(1995:1554) skall till�mpas med f�ljande avvikelser:</p> <p style="position:absolute;top:855px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12">1. Ut�ver vad som f�ljer av 2 � f�rsta stycket om tillhandah�llande av</p> <p style="position:absolute;top:872px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft12">del�rsrapport skall del�rsrapporten</p> <p style="position:absolute;top:890px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"> i banker, kreditmarknadsf�reningar och hypoteksinstitut genast l�mnas</p> <p style="position:absolute;top:907px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft12">�ven till de huvudm�n och medlemmar som beg�r det, samt</p> <p style="position:absolute;top:925px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"> i banker och hypoteksinstitut s�ndas in till Finansinspektionen s� snart</p> <p style="position:absolute;top:942px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft12">det kan ske.</p> <p style="position:absolute;top:1005px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft13">1 </p> <p style="position:absolute;top:1010px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft15"> Prop. 1997/98:118, bet. 1998/99:LU1, rskr. 1998/99:20.</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft13">2 </p> <p style="position:absolute;top:1027px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft15"> Senaste lydelse 1997:454.</p> <p style="position:absolute;top:205px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:542px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>SFS 1998:1550<br/></b>Utkom fr�n trycket<br/>den 16 december 1998</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:185px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS 1998:1550</b></p> <p style="position:absolute;top:1046px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:183px;left:383px;white-space:nowrap" class="ft21">2. Uppgifter f�r koncern enligt 3 � andra stycket skall l�mnas av ett</p> <p style="position:absolute;top:200px;left:370px;white-space:nowrap" class="ft23">moderf�retag som �r bank, kreditmarknadsf�retag, hypoteksinstitut eller<br/>v�rdepappersbolag, �ven om koncernen inte �r av s�dan storlek som anges i<br/>det stycket.</p> <p style="position:absolute;top:253px;left:383px;white-space:nowrap" class="ft21">3. Utel�mnande av uppgifter om koncernen enligt 3 � tredje stycket f�r</p> <p style="position:absolute;top:270px;left:370px;white-space:nowrap" class="ft23">ske endast om f�ruts�ttningarna enligt 7 kap. 5 � f�rsta stycket 1 och 2<br/>denna lag f�religger.</p> <p style="position:absolute;top:305px;left:383px;white-space:nowrap" class="ft21">4. I del�rsrapporten skall, ut�ver vad som anges i 3 �, uppgifter l�mnas</p> <p style="position:absolute;top:322px;left:370px;white-space:nowrap" class="ft23">om utvecklingen av inl�ningen och utl�ningen sedan f�reg�ende r�ken-<br/>skaps�rs utg�ng.<br/> </p> <p style="position:absolute;top:384px;left:383px;white-space:nowrap" class="ft21">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1999.</p> <p style="position:absolute;top:419px;left:370px;white-space:nowrap" class="ft21">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:454px;left:370px;white-space:nowrap" class="ft21">ERIK �SBRINK</p> <p style="position:absolute;top:489px;left:599px;white-space:nowrap" class="ft23">Lars Bergendal<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1075px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft22">Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1085px;left:696px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Gotab, Stockholm 1998</p> </div> </div>
background image

1

Lag
om �ndring i lagen (1995:1559) om �rsredovisning i
kreditinstitut och v�rdepappersbolag;

utf�rdad den 3 december 1998.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 8 kap. 2 � samt 9 kap. 2 och 3 ��

lagen (1995:1559) om �rsredovisning i kreditinstitut och v�rdepappersbolag
skall ha f�ljande lydelse.

8 kap.

2 � F�ljande best�mmelser i 8 kap. �rsredovisningslagen (1995:1554)
skall till�mpas:

14 och 15 �� om publicering av �rsredovisningen, samt
16 � andra stycket om utel�mnande av uppgift i koncernredovisningen.

9 kap.

2 �

Med beaktande av vad som f�reskrivs i 3 � skall f�ljande

best�mmelser om del�rsrapport i 9 kap. �rsredovisningslagen (1995:1554)
till�mpas:

1 � andra, tredje och fj�rde styckena om den period rapporten skall avse

m.m.,

2 � f�rsta stycket om tillhandah�llande av del�rsrapport, samt
3 och 4 �� om del�rsrapportens inneh�ll.

3 �

2 De i 2 � angivna best�mmelserna i 9 kap. �rsredovisningslagen

(1995:1554) skall till�mpas med f�ljande avvikelser:

1. Ut�ver vad som f�ljer av 2 � f�rsta stycket om tillhandah�llande av

del�rsrapport skall del�rsrapporten

 i banker, kreditmarknadsf�reningar och hypoteksinstitut genast l�mnas

�ven till de huvudm�n och medlemmar som beg�r det, samt

 i banker och hypoteksinstitut s�ndas in till Finansinspektionen s� snart

det kan ske.

1

Prop. 1997/98:118, bet. 1998/99:LU1, rskr. 1998/99:20.

2

Senaste lydelse 1997:454.

Svensk f�rfattningssamling

SFS 1998:1550
Utkom fr�n trycket
den 16 december 1998

background image

SFS 1998:1550

2

2. Uppgifter f�r koncern enligt 3 � andra stycket skall l�mnas av ett

moderf�retag som �r bank, kreditmarknadsf�retag, hypoteksinstitut eller
v�rdepappersbolag, �ven om koncernen inte �r av s�dan storlek som anges i
det stycket.

3. Utel�mnande av uppgifter om koncernen enligt 3 � tredje stycket f�r

ske endast om f�ruts�ttningarna enligt 7 kap. 5 � f�rsta stycket 1 och 2
denna lag f�religger.

4. I del�rsrapporten skall, ut�ver vad som anges i 3 �, uppgifter l�mnas

om utvecklingen av inl�ningen och utl�ningen sedan f�reg�ende r�ken-
skaps�rs utg�ng.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1999.

P� regeringens v�gnar

ERIK �SBRINK

Lars Bergendal
(Finansdepartementet)

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

;
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.