SFS 2015:716 Lag om ändring i lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag / SFS 2015:716 Lag om ändring i lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag
150716.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:KJIIMI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:KJIIMJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:KJIIMJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:KJIIMI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:KJIIMK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:KJIIMJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:KJIIMI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:11px;font-family:KJIIMI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:KJIIMI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:KJIIMJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:KJIIMI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:KJIIMI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:KJIIMI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:189px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2000:35) om byte av <br/>redovisningsvaluta i finansiella f�retag;</b></p> <p style="position:absolute;top:265px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 19 november 2015.</p> <p style="position:absolute;top:299px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (2000:35) om byte av</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">redovisningsvaluta i finansiella f�retag </p> <p style="position:absolute;top:334px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110"><i>dels</i> att 8 � ska upph�ra att g�lla,<br/><i>dels</i> att rubriken n�rmast f�re 8 � ska utg�,<br/><i>dels</i> att 9 � ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:404px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:402px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:404px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-</p> <p style="position:absolute;top:421px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">dela f�reskrifter om vad en redog�relse enligt 4 � ska inneh�lla.</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2016.</p> <p style="position:absolute;top:492px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">PER BOLUND</p> <p style="position:absolute;top:544px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft110">Tord Gransbo<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2015/16:9, bet. 2015/16:FiU7, rskr. 2015/16:38.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2010:2065.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2015:716</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 1 december 2015</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft20">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2015</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2000:35) om byte av
redovisningsvaluta i finansiella f�retag;

utf�rdad den 19 november 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (2000:35) om byte av

redovisningsvaluta i finansiella f�retag

dels att 8 � ska upph�ra att g�lla,
dels att rubriken n�rmast f�re 8 � ska utg�,
dels att 9 � ska ha f�ljande lydelse.

9 �

2

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-

dela f�reskrifter om vad en redog�relse enligt 4 � ska inneh�lla.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2016.

P� regeringens v�gnar

PER BOLUND

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2015/16:9, bet. 2015/16:FiU7, rskr. 2015/16:38.

2 Senaste lydelse 2010:2065.

SFS 2015:716

Utkom fr�n trycket
den 1 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

;
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.