SFS 2004:326 Lag om ändring i lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag / SFS 2004:326 Lag om ändring i lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag
040326.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft115{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft116{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1071px;"> <img width="744" height="1071" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:3px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:102px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:210px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2000:35) om byte av <br/>redovisningsvaluta i finansiella f�retag;</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:285px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 19 maj 2004.</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:319px;left:260px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:320px;left:264px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs att 2 � lagen (2000:35) om byte av re-</p> <p style="position:absolute;top:338px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft11">dovisningsvaluta i finansiella f�retag skall ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:374px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:371px;left:124px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:374px;left:129px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:373px;left:143px;white-space:nowrap" class="ft11">I denna lag avses med</p> <p style="position:absolute;top:391px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft11">1. </p> <p style="position:absolute;top:11px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft18"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:391px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft19"><i>f�rs�kringsbolag</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:391px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft11">: f�rs�kringsaktiebolag och �msesidigt f�rs�krings-</p> <p style="position:absolute;top:408px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft11">bolag som omfattas av f�rs�kringsr�relselagen (1982:713),</p> <p style="position:absolute;top:426px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft11">2. </p> <p style="position:absolute;top:11px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft18"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:427px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft19"><i>underst�dsf�rening</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:426px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft11">: f�rening som avses i 1 kap. 1 � lagen (1972:262)</p> <p style="position:absolute;top:444px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft11">om underst�dsf�reningar,</p> <p style="position:absolute;top:461px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft11">3. </p> <p style="position:absolute;top:11px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft18"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:462px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft19"><i>kreditinstitut</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:461px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft11">: bankaktiebolag, sparbank och medlemsbank samt kredit-</p> <p style="position:absolute;top:479px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft115">marknadsf�retag enligt 1 kap. 5 � 11 lagen (2004:297) om bank- och finan-<br/>sieringsr�relse och institut f�r elektroniska pengar enligt 1 kap. 2 � lagen<br/>(2002:149) om utgivning av elektroniska pengar,</p> <p style="position:absolute;top:532px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft11">4. </p> <p style="position:absolute;top:11px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft18"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:533px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft19"><i>finansiellt f�retag</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:532px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft11">: de f�retag som anges i punkterna 13 samt</p> <p style="position:absolute;top:550px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft11">a) v�rdepappersbolag enligt 1 kap. 2 � 2 lagen (1991:981) om v�rdepap-</p> <p style="position:absolute;top:567px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft11">persr�relse,</p> <p style="position:absolute;top:585px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft115">b) fondbolag enligt 1 � 7 lagen (2004:46) om investeringsfonder,<br/>c) b�rs enligt 1 kap. 4 � 1 lagen (1992:543) om b�rs- och clearingverk-</p> <p style="position:absolute;top:620px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft11">samhet,</p> <p style="position:absolute;top:638px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft11">d) auktoriserad marknadsplats enligt 1 kap. 4 � 3 lagen om b�rs- och clea-</p> <p style="position:absolute;top:656px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft11">ringverksamhet,</p> <p style="position:absolute;top:673px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft11">e) clearingorganisation enligt 1 kap. 4 � 5 lagen om b�rs- och clearing-</p> <p style="position:absolute;top:691px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft11">verksamhet och</p> <p style="position:absolute;top:709px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft11">f) central v�rdepappersf�rvarare enligt 1 kap. 3 � lagen (1998:1479) om</p> <p style="position:absolute;top:726px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft11">kontof�ring av finansiella instrument,</p> <p style="position:absolute;top:744px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft11">5. </p> <p style="position:absolute;top:11px;left:90px;white-space:nowrap" class="ft18"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:745px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft19"><i>finansiell f�retagsgrupp</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:744px;left:275px;white-space:nowrap" class="ft11">: grupp av f�retag som avses i 6 kap. 1 � lagen</p> <p style="position:absolute;top:761px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft115">(1994:2004) om kapitalt�ckning och stora exponeringar f�r kreditinstitut<br/>och v�rdepappersbolag eller annan grupp av f�retag p� vilka, enligt f�re-<br/>skrift meddelad med st�d av 6 kap. 2 � samma lag, best�mmelserna om fi-<br/>nansiell f�retagsgrupp skall till�mpas och</p> <p style="position:absolute;top:832px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft11">6. </p> <p style="position:absolute;top:11px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:833px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft19"><i>koncern</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:832px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft11">: detsamma som i 1 kap. 5 och 6 �� aktiebolagslagen</p> <p style="position:absolute;top:850px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft115">(1975:1385), varvid vad som s�gs om moderbolag till�mpas �ven p� andra<br/>juridiska personer �n aktiebolag.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:927px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft110">1</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:107px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:929px;left:114px;white-space:nowrap" class="ft112">Prop. 2002/03:139, bet. 2003/04:FiU15, rskr. 2003/04:217.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft110">2</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:114px;white-space:nowrap" class="ft112">Senaste lydelse 2004:67.</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:568px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>SFS 2004:326</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:568px;white-space:nowrap" class="ft116">Utkom fr�n trycket<br/>den 2 juni 2004</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1071px;"> <img width="744" height="1071" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:123px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:128px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:73px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 2004:326</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:131px;white-space:nowrap" class="ft23"> </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:519px;white-space:nowrap" class="ft24">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:972px;left:526px;white-space:nowrap" class="ft24">Elanders Gotab, Stockholm 2004</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:134px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:90px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft21">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2004.</p> <p style="position:absolute;top:125px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft21">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:161px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft21">GUNNAR LUND</p> <p style="position:absolute;top:178px;left:425px;white-space:nowrap" class="ft25">Peter Lindfelt<br/>(Finansdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2000:35) om byte av
redovisningsvaluta i finansiella f�retag;

utf�rdad den 19 maj 2004.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs att 2 � lagen (2000:35) om byte av re-

dovisningsvaluta i finansiella f�retag skall ha f�ljande lydelse.

2 �

2

I denna lag avses med

1.

f�rs�kringsbolag

: f�rs�kringsaktiebolag och �msesidigt f�rs�krings-

bolag som omfattas av f�rs�kringsr�relselagen (1982:713),

2.

underst�dsf�rening

: f�rening som avses i 1 kap. 1 � lagen (1972:262)

om underst�dsf�reningar,

3.

kreditinstitut

: bankaktiebolag, sparbank och medlemsbank samt kredit-

marknadsf�retag enligt 1 kap. 5 � 11 lagen (2004:297) om bank- och finan-
sieringsr�relse och institut f�r elektroniska pengar enligt 1 kap. 2 � lagen
(2002:149) om utgivning av elektroniska pengar,

4.

finansiellt f�retag

: de f�retag som anges i punkterna 13 samt

a) v�rdepappersbolag enligt 1 kap. 2 � 2 lagen (1991:981) om v�rdepap-

persr�relse,

b) fondbolag enligt 1 � 7 lagen (2004:46) om investeringsfonder,
c) b�rs enligt 1 kap. 4 � 1 lagen (1992:543) om b�rs- och clearingverk-

samhet,

d) auktoriserad marknadsplats enligt 1 kap. 4 � 3 lagen om b�rs- och clea-

ringverksamhet,

e) clearingorganisation enligt 1 kap. 4 � 5 lagen om b�rs- och clearing-

verksamhet och

f) central v�rdepappersf�rvarare enligt 1 kap. 3 � lagen (1998:1479) om

kontof�ring av finansiella instrument,

5.

finansiell f�retagsgrupp

: grupp av f�retag som avses i 6 kap. 1 � lagen

(1994:2004) om kapitalt�ckning och stora exponeringar f�r kreditinstitut
och v�rdepappersbolag eller annan grupp av f�retag p� vilka, enligt f�re-
skrift meddelad med st�d av 6 kap. 2 � samma lag, best�mmelserna om fi-
nansiell f�retagsgrupp skall till�mpas och

6.

koncern

: detsamma som i 1 kap. 5 och 6 �� aktiebolagslagen

(1975:1385), varvid vad som s�gs om moderbolag till�mpas �ven p� andra
juridiska personer �n aktiebolag.

1

Prop. 2002/03:139, bet. 2003/04:FiU15, rskr. 2003/04:217.

2

Senaste lydelse 2004:67.

SFS 2004:326

Utkom fr�n trycket
den 2 juni 2004

background image

2

SFS 2004:326

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2004.

P� regeringens v�gnar

GUNNAR LUND

Peter Lindfelt
(Finansdepartementet)

;
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.